Junkers informeert u!

Is er vrieskou in 't verschiet, vergeet dan uw badverwarmer niet!

Tijdens de winter hebben badverwarmers, net zoals kranen en leidingen, kans op schade door vorst. Omdat water in bevroren toestand meer plaats inneemt, kan het binnenlichaam beschadigd worden. Enkele tips over hoe u dit kan voorkomen.
Een waterverwarmer mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar de omgevingstemperatuur onder 0°C kan zakken en de rookgasafvoer dient overeenkomstig met de Belgische Normen te zijn. Onder deze omstandigheden is het vorstgevaar, in een verwarmde ruimte, zeer klein.
Wanneer er toch vorstgevaar zou ontstaan (bv. in een niet verwarmde ruimte) dan moet men het toestel en de waterleiding volledig laten leeglopen !

Vorst kan uw badverwarmer beschadigen
Hiervoor zijn volgende maatregelen nodig:

  1. Toestel buiten werking stellen (stekker uit het stopcontact trekken en gaskraan dichtdraaien).
  2. Waterafsluitkraan van het toestel sluiten (onderaan rechts).
  3. Warmwaterkranen openen.
  4. Leegloopkraantje openen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de precieze locatie).
  5. Na volledig leeglopen van leidingen en toestel, het leegloopkraantje en de warmwaterkranen terug sluiten.
  6. Bij het terug in gebruik nemen van de badverwarmer erop letten dat het in de stand "buiten werking" staat.


Dan, na het openen van de hoofdkraan, de warmwaterkranen openen. Als daar geen water uitstroomt, is de waterleiding en/of het toestel bevroren.
Het ontdooien kunt u best door uw installateur laten uitvoeren, of u kan een herstelling aanvragen bij onze service afdeling.
Daarbij het toestel in de stand "buiten werking" laten, tot er water uit de geopende warmwaterkranen stroomt. Pas dan de stekker terug in het stopcontact steken.
Bij aanhoudende vorst raden wij aan ook de koud-watertoevoerleiding te ledigen.